Bumps B.V. is aangesloten bij de navolgende instanties die allemaal borg staan voor kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit waarbij het belang van de klant voorop staat:

 


www.registermfp.nl

Het Register Masters in Financial Planning staat garant voor het hoogste kennisniveau op het gebied van financiële planning.

 

www.ffp.nl

De door de Federatie Financiële Planners (FFP) gecertificeerde financiële planners hebben het examen afgelegd en stellen in hun gedragscode het belang van de consument voorop.

 


www.keurmerkwonen.nl

KeurmerkWonen.nl is er voor huurders en (toekomstige) eigenwoningbezitters en staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en professionaliteit.

 


www.klachteninstituut.nl

Het Klachteninstituut Verzekeringen is het loket voor de beslechting van conflicten met verzekeraars en/of assurantie tussenpersonen.

 

www.gidi.info.nl

De Stichting Implementatie GIDI is verantwoordelijk voor de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair.

 


www.ser.nl

De Sociaal Economische Raad (SER) is belast met bestuurlijke en toezichthoudende taken en het uitvoeren van enkele wetten.

 


www.afm.nl

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op het gedrag van de financiële markten.