Wat is voor mij de beste hypotheek? Dit is een simpele vraag maar het antwoord is voor iedereen verschillend. Er zijn namelijk vele factoren waar rekening mee moet worden gehouden. Zoals onder andere:
- het inkomen nu, het inkomen na (vroegtijdig) overlijden en het pensioeninkomen;
- de leeftijden;
- de gezinsopbouw;
- de waarde van het onderpand;
- hoeveel men wilt lenen;
- de gewenste rentevast periode;
- hoeveel men wilt aflossen;
- de gewenste aflossingsmethodiek;
- hoe men wilt omgaan met de verschillende risico’s zoals dat van overlijden, arbeidongeschiktheid enzovoorts;
- en vooral het onderbuikgevoel.

Onderbuikgevoel? Ja – een hypotheek moet net als een jas niet te krap zijn maar ook niet te ruim. Niet te koud in de winter en niet te warm in de zomer. Hij moet bij je persoonlijke omstandigheden passen en je moet er gelukkig mee zijn. De “beste” hypotheek is er één waarbij je rustig slaapt.

Waar haal ik de beste hypotheek? Het antwoord op deze vraag is simpel en voor iedereen gelijk: bij een specialist! Voor een knieoperatie gaat u niet naar de gynaecoloog en voor een gaatje in uw tanden gaat u niet naar de huisarts.
Specialisten zijn werkzaam bij uw bank, uw verzekeringskantoor en bij de grote hypotheekketens.
De kans dat u daar daadwerkelijk door een deskundig specialist wordt geholpen is echter zeer klein. Die specialisten werken namelijk veelal op het regiokantoor of het hoofdkantoor. Banken en verzekeringskantoren hebben verder als nadeel dat zij gebonden zijn aan hun eigen productassortiment. Zij beschikken veelal niet over de ruime keuzemogelijkheden van de specialist.
Een voorbeeld: u heeft een hypotheek nodig van net iets minder dan 100% van de executiewaarde van uw pand. Bank S publiceert de goedkoopste rentetarieven voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en voor top hypotheken (125% van de executiewaarde).
Maar bank S heeft geen tarieven voor de risicoklassen daar tussen waarvan sprake is in de gegeven situatie, minder dan 100% van de executiewaarde. Deze lagere risicoklasse brengt echter veelal een rentekorting op het toptarief van circa 0,2% met zich mee.
Dat betekent dat de hypotheekspecialist moet kijken naar de rentetarieven van de diverse maatschappijen die behoren bij de verschillende risicoklassen: NHG / tot 60% / tot 75% / tot 90% / tot 100% / tot 110% / tot 120% / tot 125% of tot 130% van de executiewaarde. Dit kan tienden aan rente schelen.

Heb je bij de laagste rente ook de laagste (netto) maandlast? Neen!
De (netto) maandlast wordt namelijk niet alleen door de rente bepaald maar ook door de aflossingsmethodiek en de verplichte en/of noodzakelijke en/of gewenste verzekeringen.
Weer een voorbeeld: maatschappij A geeft een rentekorting van 0,2% op een levenhypotheek. Echter deze korting vindt je niet terug in een lagere maandlast omdat de premie voor de levensverzekering (ter dekking van het overlijdensrisico en ten behoeve van de uiteindelijke aflossing van de hypotheek) veel duurder is. Dit betekent dus dat , om tot de laagste netto maandlast te komen, dat voor elke hypotheek alle eerder genoemde factoren in ogenschouw moeten worden genomen.
De “beste”hypotheek is dus maatwerk.
Een hypotheekberekening is snel gemaakt. Gaat u maar naar een kantoor om de hoek. Een hypotheekadviseur tikt uw gegevens in een computer en binnen anderhalf tot twee uur stapt u naar buiten met het “beste” hypotheekadvies. Gelooft u het zelf? Als u het bovenstaande goed heeft gelezen dus niet! Dat is gewoon onmogelijk!
Een echte hypotheekspecialist zoals Bumps besteed daar veel meer tijd en aandacht aan. Bumps werkt via het systeem van de financiële striptease. Eerst moet men een uitgebreide vragenlijst invullen waar u het “hemd van het lijf” wordt gevraagd. Aan de hand daarvan worden een aantal hypotheekmogelijkheden uitgewerkt / besproken waarbij Bumps tracht de klant inzicht te verschaffen in de consequenties van de verschillende keuzes die hij of zij kan maken. Een variabele rente of een bepaalde rentevast termijn? Hoeveel wordt er afgelost en op welke wijze? Wat wordt er verzekerd? Wat is nodig en wat is verstandig gezien uw specifieke situatie.
Wat betekent dat allemaal voor de (netto) maandlast enerzijds en de vermogensopbouw anderzijds?
Als de klant een aantal principiële keuzes heeft gemaakt - en dus ook weet wat de consequenties daarvan zijn – worden er weer een aantal hypotheekmogelijkheden uitgewerkt gebaseerd op de wensen van de klant. Uiteindelijk kan de klant dan de beste hypotheek kiezen. Een hypotheek die het beste onderbuikgevoel geeft.